Vilkår og betingelser for Familiekonto

Familiekonto er en funksjon for medlemmer som vil samle familiemedlemmenes opptjente CashPoints i én konto. Dette gjør det lettere å bruke familiens opptjente CashPoints når dere bestiller billetter på Norwegian.com.

Vennligst les følgende vilkår og betingelser nøye før dere blir med i en Familiekonto. Ved å opprette og/eller delta i en Familiekonto anerkjenner og samtykker du med disse vilkårene og betingelsene.  

Vilkårene og betingelsene for Familiekonto er et supplement til de eksisterende vilkårene og betingelsene for Norwegian Reward og Norwegian Air Shuttles retningslinjer for personvern, som alle medlemmer aksepterer når de blir med i programmet. Ved å opprette en Familiekonto eller godta å bli med i en Familiekonto, godtar medlemmet vilkårene og betingelsene for Norwegian Reward, Norwegian Air Shuttles retningslinjer for personvern og vilkårene og betingelsene for Familiekonto.

Disse vilkårene skal styre deltakelsen din i Norwegian Reward-programmet på alle måter, samt beslutningene som tas av Norwegian Air Shuttle, som er endelige og bindende på alle måter.

 

1. Generelle betingelser

Alle opptjente CashPoints overføres fra medlemmet til Familiekontoen når Familiekontoen opprettes eller medlemmet godtar en invitasjon til å bli med i en Familiekonto.

CashPoints som tjenes av mens medlemmet er en del av en Familiekonto overføres til Familiekontoen. Alle CashPoint-overføringer fra medlemmets individuelle konto til en Familiekonto kan ikke refunderes og er irreversible.

Ved å bli med i eller opprette en Familiekonto aksepterer medlemmet å være en del av Familiekontoen i minst tre (3) måneder. Et medlem kan bare være medlem av én (1) Familiekonto. Med referanse til betingelsene og vilkårene for Norwegian Reward, er et medlemskap i Norwegian Reward personlig og innvilges kun til én person per medlemsnummer, og kun fysiske personer kan bli medlemmer. En person kan ikke ha mer enn én medlemsprofil.

Alle medlemmer av en Familiekonto kan løse inn CashPoints, men kun kontoansvarlig (Kaptein) kan fjerne deltakende medlemmers rett til å løse inn CashPoints på norwegianreward.com.

Medlemmets Rewards og registrerte flyreiser vil ikke påvirkes når vedkommende blir med i en Familiekonto. Medlemmet vil beholde de registrerte flyreisene og opptjente Rewards som individuelle fordeler.

En Familiekonto kan kun bestå av opptil syv Norwegian Reward-medlemmer, der minst én (1) voksen er atten (18) år eller eldre.

Det må være minst to (2) personer i en Familiekonto.

Medlemmer kan bare bruke Familiekontoen til personlige formål og ikke for noen forretningsformål, kommersielle formål eller annen bruk.

 

2. Opprettelse av en Familiekonto

2.1. Kapteiner

Medlemmet som oppretter en Familiekonto blir automatisk registrert som Kaptein.

Kapteiner:

  • Kan kontrollere Familiekontoen, både i forbindelse med å bruk av CashPoints fra Familiekontoen og innvilge / trekke tilbake retten andre medlemmer av Familiekontoen har til å bruke CashPoints fra Familiekontoen.
  • Kan bruke CashPoints fra Familiekontoen uten tillatelse fra andre familiemedlemmer.
  • Kan fjerne andre medlemmer fra Familiekontoen når som helst, og alle CashPoints vil forbli i Familiekontoen.
  • Vil beholde registrerte flyreiser og mottatte Rewards som en personlig fordel.
  • Vil kun få tilgang til transaksjonsdetaljer fra sin egen medlemsprofil og ikke andre medlemmer av Familiekontoen. 

Dersom Kapteinen ønsker å forlate Familiekontoen eller avslutte Norwegian Reward-medlemskapet sitt, må et annet medlem av Familiekontoen utnevnes til Kaptein. Når du overgir rollen som Kaptein, vil eksisterende CashPoints forbli i Familiekontoen og kan ikke tilbakeføres til en personlig konto.

2.2. Medlemmer av Familiekontoen

Medlemmer som aksepterer en invitasjon til å bli med i en Familiekonto anses som medlemmer av Familiekontoen. Ved å akseptere en invitasjon til å bli med i en Familiekonto aksepterer medlemmet følgende:

  • Alle CashPoints på medlemmets konto overføres til Familiekontoen
  • Retten til å bruke CashPoints fra Familiekontoen innvilges av Kapteinen. Dersom Kapteinen ikke innvilger denne rettigheten, har ikke medlemmet av Familiekontoen rett til å bruke CashPoints. 
  • Dersom medlemmet forlater Familiekontoen eller Kapteinen fjerner medlemmet fra Familiekontoen, vil medlemmets CashPoints forbli i Familiekontoen. CashPoints vil ikke tilbakeføres medlemmets personlige konto.
  • Medlemmet vil beholde registrerte flyreiser og mottatte Rewards som en personlig fordel.
  • Medlemmet vil kun få tilgang til sine egne transaksjonsdetaljer fra sin egen medlemsprofil, ikke fra andre medlemmer av Familiekontoen. 

2.3. Slik oppretter du en Familiekonto

For å opprette en Familiekonto må du være atten (18) år gammel eller eldre. Ved å opprette en Familiekonto, vil du anses som Kaptein. Kapteiner kan invitere opptil seks andre medlemmer til Familiekontoen. Et Norwegian Reward-medlem som inviteres til å bli med i Familiekontoen må akseptere invitasjonen ved å logge på sin Norwegian Reward-konto, fullføre den elektroniske registreringsprosessen og oppgi all nødvendig informasjon. Dersom Kapteinen inviterer et Norwegian Reward-medlem som er under tretten (13) år gammelt til å bli med i Familiekontoen, må barnets forelder eller verge logge på barnets Norwegian Reward-konto for å akseptere invitasjonen på hans eller hennes vegne.

Så snart ett (1) Norwegian Reward-medlem aksepterer invitasjonen fra Kapteinen til å bli med i Familiekontoen, har minstekravet om antall Familiekontomedlemmer blitt tilfredsstilt, og Familiekontoen blir offisielt opprettet.

 

3. Andre Norwegian Reward-bonustilbud: 

Din kvalifikasjon til å motta Norwegian Reward-bonuser, slik som Rewards, eller -tilbud baserer seg kun på dine individuelle handlinger. Med dette mener vi din/dine reiser, bruk av Norwegian Reward-partnere, deltakelse i spill eller andre programrelaterte aktiviteter som et medlem kan gjøre. CashPoints i en Familiekonto som tjenes av andre medlemmer vil ikke telle mot individuelle bonuser, slik som Rewards, som gis til medlemmer basert på deres aktivitet i Norwegian Reward-programmet.

 

4. Aldersgrense

Norwegian Reward lar alle Norwegian Reward-medlemmer opprette Familiekontoer. Medlemmer under atten (18) år må ha godkjennelse av sine foreldre/verger før de registrerer seg for Norwegian Reward. Barn under tretten (13) år kan være Norwegian Reward-medlem dersom barnets forelder eller verge oppretter profilen og administrerer e-posten som er tilknyttet Reward-profilen. Alle medlemmer kan opptjene CashPoints, inkludert spedbarn under to (2) år, forutsatt at medlemmets totalkostnad for billetten er over null (0,-).

 

5. Endringer eller kansellering av programmet eller vilkårene

Norwegian forbeholder seg retten til å endre, suspendere eller kansellere programmet og/eller disse vilkårene og betingelsene for Familiekonto, helt eller delvis, når som helst. Alle endringer som gjøres av Norwegian vil tre i kraft øyeblikkelig på kunngjøringsdagen. Endringene kan kunngjøres enten ved å publisere de nye vilkårene på Norwegian Reward-nettsiden eller ved å sende et varsel til medlemmene via e-post. Dersom et medlem fortsatt deltar i programmet etter kunngjøringsdagen, vil medlemmet anses for å ha godtatt endringene. Medlemmer bør lese gjennom disse vilkårene og betingelsene for Familiekonto regelmessig for å holde seg oppdatert på den siste versjonen. Medlemmer vil kunne se når versjonen ble oppdatert sist ved å sjekke «Sist endret»-datoen på bunnen av disse vilkårene. Alle spørsmål og tvister tilknyttet programmet, inkludert, uten begrensning, de som involverer kvalifikasjon, deltakelse, svindel og misbruk, vil løses av Norwegian etter Norwegians eget skjønn.

Alle tvister, problemer og spørsmål om oppbyggingen, gyldigheten, tolkningen og tvangskraften av disse familievilkårene eller rettighetene og forpliktelsene til medlemmene og Norwegian i forbindelse med programmet (enten i forbindelse med kontrakt, tort eller annet) skal tolkes i samsvar med norske lover og forskrifter. Partene godtar Asker og Bærum tingrett som eksklusivt rettssted for alle eventuelle tvister som kan oppstå under eller som en konsekvens av denne avtalen.

 

Sist endret: 12. januar 2018