Vilkår for kjøp av Norwegian Reward-gavekort

 

"Selger": Norwegian Air Shuttle, org nr 965 920 358 med adresse Oksenøyveien 3, 1330 Fornebu. Selgers hovedaktivitet er knyttet til flyreiser og selskapet er underlagt offentlige godkjenningsordninger i henhold til luftfartsloven.

"Kjøper": Den som betaler gavekortet hos Norwegian Reward.

"Mottaker": Den som Kjøper velger å gi gavekortet videre til, eventuelt Kjøper selv dersom gavekortet ikke blir gitt videre.

1. Gavekortet kan benyttes til hel eller delvis betaling av flybilletter og andre tilknyttede tjenester hos flyselskapet Norwegian. Verdien på Gavekort er i Norwegian Rewards valuta, CashPoints. 1 CashPoint = 1 NOK (norske kroner).

2. Kjøper av gavekort står fritt til å velge beløp på gavekortet. Gavekortet betales i sin helhet umiddelbart før levering og leveres elektronisk som et PDF dokument til Kjøper via e-post. Kjøper er selv ansvarlig for å sende mottatt gavekort videre elektronisk, eller skrive det ut og gi det til Mottaker. Beløpet i gavekortet er oppgitt i antall CashPoints som tilsvarer det samme antall norske kroner. Et gavekort pålydende 1.000 CashPoints vil således tilsvare 1.000 norske kroner. Det kreves ikke medlemskap i Norwegian Reward for å kjøpe gavekort.

3. Mottaker av gavekort må være eller bli medlem av Norwegian Reward for å kunne benytte seg av verdien i gavekortet som består av valgfrie flybilletter og andre tilknyttede tjenester hos Norwegian. Medlemskap krever opprettelse av profil og er gratis. Mottaker må innløse gavekortet hos Norwegian Reward (www.norwegianreward.com/redeem) for å få CashPoints tilgjengelige i sin Norwegian-profil. For å kjøpe flybilletter hos Norwegian med gavekortet må Mottaker deretter logge seg inn på www.norwegian.no for å bestille flybilletter gjennom sin Norwegian-profil.

4. Gavekortet kan ikke byttes til kontanter, og poengene er gyldig i inneværende år + 1 år fra kjøpstidspunkt.

5. Selger påtar seg ikke noe ansvar for stjålet, uautorisert bruk, mistet eller på annen måte bortkommet gavekort. Kjøper er selv ansvarlig for at oppgitt e-post er korrekt og er også ansvarlig for at Mottager lovlig kan benytte gavekortet. Selger påtar seg ikke noe ansvar i forbindelse med gavekort som av ulike årsaker ikke lar seg benytte. Kjøper er ansvarlig for å gjøre Mottaker oppmerksom på de vilkår som gjelder for gavekortet.

6. Kjøper har ikke angrerett ved kjøp av gavekort, og Kjøper samtykker i at denne avtalen oppfylles fra begge parter slik at reglene om angrerett ved fjernsalg av finansielle tjenester ikke kommer til anvendelse.

7. Det opptjenes ikke CashPoints på kjøp hos Norwegian på de tjenestene man velger å betale med CashPoints.

8. Kjøp av gavekort for bruk i næringsøyemed er ikke tillatt. Brudd på dette punktet medfører sletting av den aktuelle Rewardkonto uten forvarsel.

9. Videresalg av gavekort er ikke tillatt.

10. Kjøper tjener ikke CashPoints på kjøp av gavekort. Kjøper kan ikke benytte CashPoints til å kjøpe gavekort.

11. Gavekortet kan ikke innløses før 72 timer etter kjøpstidspunkt.

12. Disse avtalevilkår er underlagt norsk rett og eventuelle tvister skal bringes inn for Asker og Bærum Tingrett. Eventuelle reklamasjoner eller krav som er knyttet til de tjenester som Mottageren har benyttet gavekortet til er underlagt de regler og tvistløsninger som gjelder for slike tjenester.

13. Norwegian står fritt til å endre vilkårene for kjøp og bruk av gavekort.